ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΚΑΙ ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ

Σχεδιασμός & Συμβουλευτική Δικτύων

Εδώ στη Spinworks εστιάζουμε στην ανάπτυξη αξιόπιστων και αιχμηρών δικτύων που ενσωματώνουν στοιχεία LAN, WAN, internet και intranet με βάση τις επιχειρηματικές και τεχνολογικές σας ανάγκες. Είμαστε σε θέση να σχεδιάσουμε, να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε ένα δίκτυο λαμβάνοντας υπόψη τις τρέχουσες και μελλοντικές ανάγκες, δημιουργώντας μια βιώσιμη τεχνολογική πλατφόρμα.

Ο σχεδιασμός δικτύου είναι ένας τομέας που διευρύνεται και απαιτεί μεγάλη γνώση και εμπειρία. Η πρόθεση αυτής της ενότητας είναι να εισαγάγει κοινά αποδεκτές έννοιες σχεδιασμού δικτύου που βασίζονται στις ακόλουθες αρχές που έχουν υιοθετηθεί από τους ηγέτες των κατασκευαστών στον κλάδο της πληροφορικής.

  • Ιεραρχία
  • Αρθρωτότητα
  • Πλεονασμός
  • Ευελιξία

Η συντήρηση είναι το κλειδί για να αξιοποιήσετε στο έπακρο μια λύση δικτύου, παρέχουμε στους πελάτες μας έμπειρους τεχνικούς για τη συντήρηση κάθε δικτύου που αναπτύσσουμε.