Τροφοδοτώντας τις ανάγκες σας

Ηλεκτρικό Δίκτυο

Από μικρές οικιακές εγκαταστάσεις για εργολάβους και ιδιοκτήτες κατοικιών, μέχρι μεγάλα συστήματα τροφοδοσίας και διανομής ρεύματος, πλήρεις ηλεκτρικές ανακαινίσεις, συστήματα ασφαλείας και έκτακτης ανάγκης, η Spinworks παρέχει συμβουλές ειδικών σχετικά με το σχεδιασμό ηλεκτρικών συστημάτων για τη διασφάλιση κατασκευής και συντήρησης, καθώς και την εγκατάσταση AC/DC συστημάτων ισχύος συνεχούς ρεύματος, εναλλακτικές λύσεις ισχύος, εγκαταστάσεις κτιρίων και φωτισμού, εγκαταστάσεις σχάρας καλωδίων και άλλα.

Το παρακάτω είναι μόνο ένα δείγμα των δυνατοτήτων μας στις Ηλεκτρολογικές Κατασκευές:

  • Ολοκληρωμένα Συστήματα Ηλεκτρικής Διανομής
  • Εγκατάσταση φωτισμού
  • Εγκαταστάσεις φωτισμού έκτακτης ανάγκης
  • Συστήματα συνδεσιμότητας
  • Συστήματα γείωσης
  • Έλεγχος HVAC
  • Επαφές ειδικών δοκιμών και συντήρησης