100% ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Διαχείριση έργου

Καμία εργασία δεν είναι πολύ μεγάλη ή πολύ μικρή, είτε θέλετε να εγκαταστήσετε μερικά κυκλώματα δεδομένων, είτε να εφαρμόσετε μια ολοκληρωμένη, πλήρη υποδομή δικτύου.

Το προσωπικό της Spinworks θα συνεργαστεί μαζί σας για να αξιολογήσει τις υπάρχουσες εγκαταστάσεις σας και θα σας βοηθήσει με τον καθορισμό και παρατήρηση των απαιτήσεών σας. Το προσωπικό μας θα επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις σας για να πραγματοποιήσει μια διεξοδική έρευνα και να συναντηθεί με το βασικό προσωπικό σας για να κατανοήσει πλήρως τους στόχους και τα αιτήματά σας. Θα χρησιμοποιήσουμε επίσης τη σημαντική εμπειρία και την τεχνογνωσία μας για να εντοπίσουμε και να σας συμβουλεύσουμε για οποιουσδήποτε άλλους τομείς πρέπει να εξετάσετε, όπου θα μπορούσαν να αποκομιστούν πρόσθετα οφέλη.

Στη συνέχεια θα σας δοθεί μια «Πρόταση σχεδιασμού και κοστολόγησης». Αυτό θα περιλαμβάνει πιθανές λύσεις σχεδιασμού κατάλληλες για την επίτευξη των στόχων του έργου σας μαζί με μια προτεινόμενη λύση και το σχετικό κόστος. Η πρόταση θα παρέχει επίσης άλλα ζητήματα – όπως πιθανούς κινδύνους και τις συνεχείς απαιτήσεις υποστήριξης για την ολοκληρωμένη υλοποίηση του έργου, μαζί με σκέψεις για μελλοντικές αναβαθμίσεις και βελτιώσεις.

Γνωρίζουμε τους κρίσιμους παράγοντες που κρίνουν την επιτυχία των έργων και υιοθετούμε αποτελεσματικές τεχνικές διαχείρισης, οι οποίες έχουν κατανοηθεί και τελειοποιούνται εδώ και πολλά χρόνια, για να διασφαλίσουμε ότι το έργο σας διαχειρίζεται αποτελεσματικά και εξελίσσεται επιτυχώς.

Θα συζητήσουμε και θα συμφωνήσουμε με την εσωτερική σας ομάδα τις απαιτήσεις του έργου. Συνήθως, αυτές θα περιλαμβάνουν συμμετοχή σε συναντήσεις και υποβολή εβδομαδιαίων / μηνιαίων εκθέσεων προόδου.

Διαχειριζόμαστε το έργο με βάση ένα προσυμφωνημένο σχέδιο. Αυτό υποδεικνύει τις εκτιμώμενες απαιτήσεις πόρων και το χρονοδιάγραμμα για κάθε ορόσημο και παραδόσεις εργασιών. Οι υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν τη θέσπιση προτύπων για θέματα που κυμαίνονται από προδιαγραφές καλωδίωσης και διαμόρφωση δικτύου έως επισήμανση συμβάσεων.

Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι κάθε έργο εκτελείται ομαλά, και έχουμε την εμπειρία και τεχνογνωσία για να το κάνουμε χωρίς άγχος, ενώ θα παραδοθεί εντός του προσυμφωνημένου χρονικού πλαισίου.